Światowy Dzień Karate

W obradach uczestniczyli mistrzowie karate: Chomo Hanashiro, Choki Motobu, Choshin Chibana, Shinpan Shiroma, Chotoku Kyan, Juhatsu Kyoda, Chojun Miyagi, Chotei Oroku, Genwa Nakasone oraz 11 zaproszonych gości reprezentujących elity Prefektury Okinawy.

25 października obchodzony jest na całym świecie DZIEŃ KARATE, jap. „karate no hi” (空手 の 日). Święto zostało ustanowione przez władze Prefektury Okinawy w 2005 roku. Powstała na Okinawie sztuka walki zyskała sobie światową popularność i jest obecnie postrzegana jako ważny element kultury ludzkości.

Data 25 października nie jest przypadkowa. W tym dniu w 1936 roku odbyło się w Naha na Okinawie w Showa Kaikan spotkanie wybitnych autorytetów karate. Celem spotkania było określenie dróg rozwoju dla karate. Organizatorem spotkania była okinawska gazeta „Ryukyu Shinpo”

Dyskutowano nad zatwierdzeniem nazwy karate, pisanej jako „pusta ręka” (zapis ten jako pierwszy użył mistrz Chomo Hanashiro już w 1905 roku). Zaproponowano aby dodać do nazwy karate przyrostek „do” by pełna nazwa sztuki walki powstałej na Okinawie brzmiała Karate Do.

Dyskutowano także nad sposobem przeprowadzenia unifikacji kata z podziałem na dwie grupy: kata fundamentalne (Naihanchi i Sanchin) oraz Kaishu Kata (czyli pozostałe). Rozmawiano o konieczności usystematyzowania skali stopni, wymagań egzaminacyjnych i tytułów instruktorskich. Mówiono o wzrastającej pozycji karate na świecie i przywódczym charakterze Prefektury Okinawy w dalszym jego rozwoju.

W kilka miesięcy później zorganizowano kolejne spotkanie, na którym podjęto końcowe decyzje zainicjowane właśnie 25 października 1936 roku.