Przysięga Dojo

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha. 

Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe. 

Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności. 

Za wyjątkiem koniecznej obrony, zagrożonego życia lub zdrowia nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo. 
OSU !!!