Oyama Karate w Polsce

Początek rozwoju Oyama Karate w Polsce związany jest z 1991 rokiem, kiedy to Jan Dyduch w imieniu grupy czołowych instruktorów i zawodników z Krakowa złożył na ręce Wielkiego Mistrza Shigeru Oyamy deklarację wstąpienia do Światowej Organizacji Oyama Karate (WOKO).

Styl OYAMA jako dyscyplina sportowa został zalegalizowany w Polsce w 1992 r. W tym samym roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Oyama Karate w Polsce z siedzibą w Krakowie. W 1993 roku powołany został do życia związek sportowy, obecnie OYAMA Polska Federacja Karate (OYAMA PFK). Federacja skupia aktualnie przeszło 50 klubów, w których trenuje około 6000 osób, pod okiem około 220 licencjonowanych trenerów i instruktorów. OYAMA PFK systematycznie szkoli instruktorów, sędziów i zawodników. W latach 1992-2007 przeszło 270 Polaków otrzymało z nadania Wielkiego Mistrza Shigeru Oyamę, 10 dan, około 420 nominacji na różne stopnie mistrzowskie. Około 50 sędziów ukończyło dwustopniowe specjalistyczne kursy.

Co roku w kraju lub zagranicą, organizowane są liczne letnie i zimowe seminaria oraz obozy sportowo-szkoleniowe. Polska organizacja Oyama Karate stale rozwija od 1996 roku rywalizację sportową, w której biorą udział dzieci, juniorzy i seniorzy obojga płci. Rozgrywane są ogólnopolskie zawody o randze mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz liczne turnieje regionalne. Najlepsi polscy zawodnicy startują w międzynarodowych zawodach sportowych z mistrzostwami świata i Europy włącznie. Od 2003 roku, kluby OYAMA są członkami Polskiej Federacji Karate.

Po tym jak Soshu Shigeru Oyama zamknął Centralne Dojo w Nowym Jorku i przestał pełnić funkcję dyrektora World Oyama Karate Organization, polska organizacja Oyama karate zrezygnowała z przynależności do WOKO i przystąpiła do OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate (ang. OYAMA International Karate Federation), działającej pod jego patronatem. W 2005 roku polskie kluby przystąpiły także do Światowej Organizacji Kanreikai Karate (ang. World Kanreikai Karate), zajmującej się promocją sportowego karate na arenie międzynarodowej.

OYAMA PFK wydaje liczne materiały szkoleniowe oraz informatory.

Źródło: http://oyama-karate.pl