Prezydenckie stypendium dla Oliwii

We wtorek 19 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 111 odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi, w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 zdolnych”.

Nasza zawodniczka Oliwia Sosin, za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, otrzymała z rąk Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej list gratulacyjny oraz symboliczny czek.

Warto podkreślić, że wyróżnienia tego dostąpiło jedynie 40 uczniów z kilkuset wyjątkowo uzdolnionych pretendentów.

Zarząd klubu serdecznie dziękuje Pani Beacie Rubinkowskiej, dyrektor Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi, ponieważ to niesamowite wyróżnienie zaistniało właśnie dzięki Jej inicjatywie i zaangażowaniu.

Serdecznie gratulujemy.